RSS
A A A
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Zamówienia publiczne podlegające Ustawie

Toruń, 31.05.2023 r.

Rozbudowa wystawy „ILUZJE I RUCH”

SWZ

Zamawiający informuję, iż postępowanie jest w całości prowadzone na platformie ezamówienia.gov.pl po linkiem - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-54c4a16d-ffb1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b i to tam będą pojawiać się wszelkie dokumenty w postępowaniu.

Toruń, 31.03.2023 r.

Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu w okresie 1 maja 2023 roku - 30 kwietnia 2024 roku - II

SWZ

Zamawiający informuję, iż postępowanie jest w całości prowadzone na platformie ezamówienia.gov.pl po linkiem - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9e84950b-cf9c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b i to tam będą pojawiać się wszelkie dokumenty w postępowaniu.

Termin składania ofert: 13.04.2023 r. godz. 13:00

Toruń, 20.03.2023 r.

Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu w okresie 1 maja 2023 roku - 30 kwietnia 2024 roku

SWZ

Załączniki - skompresowane .zip

Ogłoszenie

Zmiana SIWZ

wzór umowy po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert: 29.03.2023 r. godz. 13:00

Toruń, 15.12.2022 r.

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu w 2023 r.

SWZ

Załączniki - skompresowane .zip

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia oferty

Informacja z wyboru oferty

Termin składania ofert: 23.12.2022 r. godz. 10:00

Toruń, 10.12.2022 r.

Obsługę techniczną w 2023 roku dla nieruchomości Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

SWZ

Załączniki - skompresowane .zip

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia oferty

Informacja z wyboru oferty

Termin składania ofert: 19.12.2022 r. godz. 10:00

Toruń, 6.12.2022 r.

Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

SWZ

Załączniki - skompresowane .zip

Ogłoszenie

Zmiana SWZ wraz z zał.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SWZ nr 2

SWZ po zmianie nr 2

Ogłoszenie uwzględniające zmianę SWZ nr 2

Zmiana SWZ nr 3

SOPZ po zmianie

Ogłoszenie uwzględniające zmianę SWZ nr 3

Zmiana SWZ nr 4

załączniki po zmianie SWZ nr 4 - skompresowane .7z

Informacja z otwarcia oferty

Informacja z wyboru oferty

Termin składania ofert: 19.12.2022 r. godz. 12:00

Toruń, 12.08.2022 r.

Dostawa Wystawy „ILUZJE I RUCH”

SWZ i załączniki - skompresowane .zip

Opdowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie nr 2

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie omyłki w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 22.08.2022 r. godz. 10:00

Toruń, 10.12.2021

Obsługa techniczna w 2022 roku dla nieruchomości Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

SWZ i załączniki - skompresowane .zip

Ogłoszenie

Zmiana treści SWZ

Info z kwotą na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 20.12.2021 r. godz. 9:00

Toruń, 2.12.2021

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

SWZ i załączniki - skompresowane .zip

Ogłoszenie

Info z kwotą na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 10.12.2021 r. godz. 9:00

Toruń, 15.07.2020 r.

Roboty budowlane i instalacyjne dotyczące wentylacji i klimatyzacji - III

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1 do 8.1 - skompresowane do pliku .7z

Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - skompresowane do pliku .7z

Załącznik nr 10 - Przedmiar poglądowo

Załacznik nr 11 - Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w formie odpowiedzi udzielonych do pytań w pierwszym postępowaniu

Wizja lokalna w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 13:15

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2020, godz. 14:00

Toruń, 17.06.2020 r.

Roboty budowlane i instalacyjne dotyczące wentylacji i klimatyzacji - II

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1 do 8.1 - skompresowane do pliku .7z

Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - skompresowane do pliku .7z

Załącznik nr 10 - Przedmiar poglądowo

Załacznik nr 11 - Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w formie odpowiedzi udzielonych do pytań w pierwszym postępowaniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.07.2020, godz. 15:00

Toruń, 14.05.2020 r.

Roboty budowlane i instalacyjne dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki od 1 do 8 - skompresowane do pliku .7z

Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - skompresowane do pliku .7z

Załącznik nr 10 - Przedmiar poglądowo

Modyfikacja SIWZ - w tym zmiana terminu

SIWZ po modyfikacji1

Wzór umowy po modyfikacji1

Modyfikacja SIWZ 2 - druga ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie BZP - druga ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ 3 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie BZP

Odpowiedź na pytanie poprawka omyłki

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

UWAGA!!! TRZECIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 10.06.2020, godz. 10:20

Toruń, 11.12.2019 r.

Świadczenie usług: obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki - skompresowane do pliku .7z

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.12.2019, godz. 12:00

Toruń, 11.12.2019 r.


Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki - skompresowane do pliku .7z

Zmiana do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.12.2019, godz. 10:00

Toruń, 09.10.2019 r.


Dostawa mebli do sali konferencyjnej, stołów cateringowych i regałów do magazynu, na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Ło-kietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edu-kację w regionie kujawsko-pomorskim”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-6 do SIWZ (spakowane do 7.zip)

Pytanie i odpowiedź

Zmiana ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert na 18.10.2019

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.10.2019, godz.10:00

Toruń, 22.08.2019 r.


Dostawa książek, map i atlasów, stanowiących wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-7 do SIWZ (spakowane do 7.zip)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2019, godz. 9:00

Toruń, 26.07.2019

Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury w ramach projektu: „Centra In-nowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ (spakowane 7-zip)

Pytania i odpowiedzi 2.08.2019

Zmiany SIWZ 2.08.2018 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Zał. nr 7 pod modywfikacjach z 2.08.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - części nr 1, 3 i 4

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części nr 1 i 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - części nr 1, 3

 NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8.08.2019, godz. 9:00

Toruń, 22.07.2019 r.

Modernizacja wystawy "O obrotach"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

WIZJA LOKALNA - 31 LIPCA 2019 R.

Pytania i odpowiedzi

Zmiana SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.08.2019, godz. 10:00

Toruń, 31.05.2019 r.

Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), pod-projekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1 - 6, 8 i 9 - skompresowane do pliku .7z

Zał. 7 - Specyfikacja techniczna

ZMIANA SIWZ - dostarczenie asortymentu meblowego do oceny na dzień składania ofert

Termin składania ofert 10.06.2019 r., godz. 13:45

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Toruń, 09.04.2019 r.


„Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

Idenytikator postępowania na miniPortalu Pzp - 0952e96f-aae2-4990-afe5-03e1c98ce884

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - zad. nr 1

Załącznik nr 2 - zad. nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


Termin składania ofert 26.04.2019 r., godz. 9:00

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Protokół postępowania

Zmiana SIWZ - nowy termin składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Unieważnienie rozstrzygnięcia

Poprawa Omyłki

Ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla Części nr II


Toruń, 28.03.2019 r.


Dostawa książek, map i atlasów, stanowiących wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Idenytikator postępowania na miniPortalu Pzp - 3d79a87f-605e-4190-858b-e6c7783a5db9

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Termin składania ofert 08.04.2019 r., godz. 12:00

Infromacja o unieważnieniu postępowania


Toruń, 22.12.2018

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

                                                                      Termin składania ofert: 7.01.2019 r., godz. 12:20

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (22.01.2019 r.)


Toruń, 22.12.2018

Świadczenie usług: obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Harmonogram

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

                                                                       Termin składania ofert: 7.01.2019 r., godz. 12:00

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (21.01.2019 r.)


Toruń, 20.09.2018

Dostawa wyposażenia skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 23.10.2018, godz. 10:00

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ (4.10.2018)

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ vol. 2 (15.10.2018) wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ vol. 3 (15.10.2018) wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4 do SIWZ - wzorem umowy

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ vol. 4 (18.10.2018) wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ - formularzem oferty

Informacja dot. złożonych ofert (25.10.2018) wraz ze wzorem oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (25.10.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.11.2018)

Informacja o zmianie terminu zawaracia umowy (30.11.2018)

        


Toruń, 24.08.2018

Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby projektu Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 5.09.2018, godz. 12:00

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ (29.08.2018)

Informacja dot. złożonych ofert (6.09.2018) wraz ze wzorem oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (8.09.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.10.2018)

           


Toruń, 2.07.2018

Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 16.07.2018, godz. 10:00

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ wraz z zaaktualizowanym załącznikiem nr 4 do SIWZ - wzorem umowy

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ vol. 2

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ vol. 3

UWAGA !!

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert.

Informacja dot. zmiany terminu składania ofert wraz z ujednoliconą treścią SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Nowy termin składania ofert: 18.07.2018, godz. 12:00

Informacja dot. złozonych ofert (19.07.2018) wraz ze wzorem oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.08.2018)

Informacja dot. zmiany terminu zawarcia umowy (20.08.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po zmianach (20.08.2018)

           


Toruń, 24.05.2018

Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!”

Ogłoszenie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 25.06.2018, godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - dot. części nr 9 

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - dot. części nr 2

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - dot. części nr 8 i 9

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - dot. części nr 8 i 9 - vol. 2

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - dot. części nr 9

   

Informacja dot. złożonych ofert (25.06.2018) wraz ze wzorem oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o unieważnieniu postępowania (27.06.2018)

      


Toruń, 14.05.2018

Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby projektu Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 dla części nr 1

Załącznik nr 2 dla części nr 2

Załącznik nr 2 dla części nr 3

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 23.05.2018, godz. 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (28.05.2018)

    


Toruń, 07.05.2018

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy dla nastolatków Ścieżki dorastania wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 1

English version of appendix 1 (detailed description)

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 08.06.2018, godz. 11:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ vol. 2 wraz z:

1. Zaktualizowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ - formularzem ofertowym
2. Zaktualizowanym załącznikiem nr 4 do SIWZ - wzorem umowy


UWAGA !!

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert wraz ze zmianą treści SIWZ.


Nowy termin składania ofert: 27.06.2018, godz. 11:00

WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem istnieje możliwość wzięcia udziału w wizji lokalnej. Wszystkie informacje znajdą Państwo tutaj.


Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ vol. 3

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ vol. 4

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ vol. 5 wraz z zaktualizowanym załącznikiem nr 4 do SIWZ - wzorem umowy      

Informacja dot. złożonych ofert (27.06.2018) wraz ze wzorem oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.08.2018)

Informacja o zmianie terminu zawarcia umowy (29.08.2018)

         


Toruń, 20.04.2018

Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby projektu Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 dla części nr 1 

Załącznik nr 2 dla części nr 2

Załącznik nr 2 dla części nr 3

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 30.04.2018, godz. 12:00

Informacja dot. złożonych ofert (2.05.2018)

Informacja dot. unieważnienia postępowania (8.05.2018)

        


Toruń, 23.03.2018

Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!”

Ogłoszenie - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ogłoszenie - Biuletyn Zamówień Publicznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 25.04.2018, godz. 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (27.04.2018)
     


Toruń, 17.01.2018

Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9 i nr 12

Załączniki nr 1-3

Załącznik nr 10 wraz z załącznikiem nr 1 oraz tabelą wynagrodzenia ryczałtowego

Załącznik nr 11

Termin składania ofert: 2.02.2018, godz. 13:00

UWAGA !!

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) przez Gminę Miasta Toruń. Wszelkie pytania, wnioski oraz oferty należy kierować, zgodnie z infomacjami wskazanymi w SIWZ, do Urzędu Miasta Torunia do Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87 - 100 Toruń.

Informacja dot. złożonych ofert (3.02.2018)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.02.2018)

Informacja o zamówieniu uzupełniającym

    


Toruń, 15.12.2017

Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9 i nr 12

Załączniki nr 1-3

Załącznik nr 10 wraz z załącznikiem nr 1 oraz tabelą wynagrodzenia ryczałtowego

Załącznik nr 11

Termin składania ofert: 9.01.2018, godz. 13:00

UWAGA !!

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) przez Gminę Miasta Toruń. Wszelkie pytania, wnioski oraz oferty należy kierować, zgodnie z infomacjami wskazanymi w SIWZ, do Urzędu Miasta Torunia do Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87 - 100 Toruń.

Informacja dot. złożonych ofert (9.01.2018)

Informacja o unieważnieniu postępowania (11.01.2018)

            


Toruń, 7.12.2017

Świadczenie usługi obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 15.12.2017, godz. 12:00

UWAGA!!

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ:

Informacja dot. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

Informacja dot. zmiany treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ vol. 2Nowy termin składania ofert: 19.12.2017 r., godz. 10:00

Informacja dot. złożonych ofert

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty (22.12.2017)

             


Toruń, 6.12.2017

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikami

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 14.12.2017, godz. 12:00

Informacja dot. złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.12.2017)

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (27.12.2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.01.2018)

      


Toruń, 19.10.2017

Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9 i nr 12

Załączniki nr 1-3

Załącznik nr 10 wraz z załącznikiem nr 1 oraz tabelą wynagrodzenia ryczałtowego

Załącznik nr 11

Termin składania ofert: 3.11.2017, godz. 13:00

UWAGA !!

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) przez Gminę Miasta Toruń. Wszelkie pytania, wnioski oraz oferty należy kierować, zgodnie z infomacjami wskazanymi w SIWZ, do Urzędu Miasta Torunia do Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87 - 100 Toruń.

UWAGA !!

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.   

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu składania ofert

Informacja w sprawie zmiany treści SIWZ

Nowy termin składania ofert: 10.11.2017, godz. 13:00

Informacja dot. złożonych ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

        


Toruń, 28.08.2017

Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9 i nr 12 

Załączniki nr 1-3

Załącznik nr 10 wraz z załącznikiem nr 1 oraz tabelą wynagrodzenia ryczałtowego 

Załącznik nr 11

Termin składania ofert: 12.09.2017, godz. 13:00

UWAGA !!

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) przez Gminę Miasta Toruń. Wszelkie pytania, wnioski oraz oferty należy kierować, zgodnie z infomacjami wskazanymi w SIWZ, do Urzędu Miasta Torunia do Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87 - 100 Toruń.

Informacja o unieważnieniu postępowania (27.09.2017)      

     


Toruń, 04.08.2017

Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9

Załącznik nr 1-3

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Termin składania ofert: 21.08.2017, godz. 13:00

UWAGA !!

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) przez Gminę Miasta Toruń. Wszelkie pytania, wnioski oraz oferty należy kierować, zgodnie z infomacjami wskazanymi w SIWZ, do Urzędu Miasta Torunia do Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87 - 100 Toruń.

Informacja o unieważnieniu postępowania

        


Toruń, 03.08.2017

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko- pomorskim”.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 2 do nr 7

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 8

Termin składania ofert: 14.08.2017, godz. 12:00

UWAGA !!

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) przez Gminę Miasta Toruń. Wszelkie pytania, wnioski oraz oferty należy kierować, zgodnie z infomacjami wskazanymi w SIWZ, do Urzędu Miasta Torunia do Wydziału Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87 - 100 Toruń.

UWAGA !!

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Informacja o zmianie treści SIWZ wraz z załącznikiem nr 2

  

Nowy termin składania ofert: 18.08.2017, godz. 12:00

Informacja dot. złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.09.2017)

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.09.2017)

          


Toruń, 31.01.2017

Zaprojektowanie i wykonanie strefy eksploracyjno-edukacyjnej dla dzieci zlokalizowanej na wystawie Rzeka wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikami

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 20.02.2017, godz. 12:00 

Informacja dot. złożonych ofert    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.04.2017)

           


Toruń, 23.12.2016

Zaprojektowanie i wykonanie strefy eksploracyjno-edukacyjnej dla dzieci zlokalizowanej na wystawie Rzeka wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikami

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 13.01.2017, godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (10.01.2017)

Informacja o unieważnieniu postępowania (16.01.2017)

            


Toruń, 14.10.2016

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikami

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 21.10.2016, godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

    

UWAGA !!

Informacja w sprawie zmiany treści SIWZ wraz z załącznikiem

Informacja dot. złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.11.2016)

          


Toruń, 13.10.2016

Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 20.10.2016, godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Informacja dot. złożonych ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

         


Toruń, 09.12.2015

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 wraz z załącznikami

Załącznik nr 10

Termin składania ofert: 17.12.2015, godz. 09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2015)

    


Toruń, 24.11.2015

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni multimedialnej dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - część 1

Załącznik nr 2 - część 2

Załacznik nr 2 - część 3

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Termin składania ofert: 02.12.2015, godz. 09:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (26.11.2015)

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ cz. 2 (30.11.2015)

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ cz. 3 (01.12.2015)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.12.2015)  

      


Toruń, 23.11.2015

Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Termin składania ofert: 01.12.2015, godz. 12:00

Odpowiedzi na pyt. do treści SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 (27.11.2015)

UWAGA!! ZMIANA TREŚCI SIWZ!!

Sprostowanie treści SIWZ wraz z uaktualnionym załącznikiem nr 6 do SIWZ (27.11.2015)

Ujednolicona treść SIWZ (27.11.2015)

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ cz. 2 (30.11.2015)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.2015)

      


Toruń, 03.08.2015

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy "...to takie proste!" wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikami

English version of appendix 1 (detailed description)

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


Termin składania ofert: 14.09.2015, godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (28.08.2015)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.10.2015)


UWAGA!! ZMIANA!!

Uaktualniona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.10.2015)     

       


Toruń, 09.03.2015

Zaprojektowanie i wykonanie mobilnej wystawy muzycznej "Wmiksuj się" wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 

Termin składania ofert: 31.03.2015, godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (19.03.2015)

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ cz. 2 (24.03.2015)

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ cz. 3 (26.03.2015)

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ cz. 4 (27.03.2015)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.05.2015)

     


Toruń, 04.12.2014

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 wraz z załącznikami 

Załącznik nr 10

Termin składania ofert: 11.12.2014, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2014)

    


Toruń, 03.12.2014

Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Termin składania ofert: 10.12.2014, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.12.2014)

     


Toruń, 25.11.2014

Świadczenie usług: obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z harmonogramem 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Termin składania ofert: 03.12.2014, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.12.2014)

     


Toruń, 30.09.2014

Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy dla dzieci wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2

English version of appendix 1 (detailed description)

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Termin składania ofert: 20.10.2014 r. godz. 12:00

UWAGA !!!

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.11.2014)

   


Toruń, 05.05.2014

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni fizycznej i biologicznej dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikami

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Termin składania ofert: 15.05.2014 r. godz. 12:00

UWAGA !!! Sprostowanie treści SIWZ (07.05.2014)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 1 (08.05.2014)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 2 (09.05.2014)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 3 (09.05.2014)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 4 (12.05.2014)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 5 (13.05.2014)

UWAGA !!!

Zmiana treści SIWZ wraz z załącznikiem (13.05.2014)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2014)

          


Toruń, 29.04.2014

Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „Idee” wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wraz z załącznikami 

English version of appendix 1 (detailed description)

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

              Termin składania ofert: 09.06.2014 r. godz. 12:00

UWAGA !!! 

Sprostowanie treści ogłoszenia (29.05.2014)

Zmiana treści SIWZ (03.06.2014)

Treść SIWZ po zmianach (03.06.2014)

Aktualny termin składania ofert: 17.06.2014 r. godz. 11:20

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (12.06.2014)      

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.08.2014)       

    


 Toruń, 03.03.2014

Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 

Załącznik nr 10

Termin składania ofert: 10.03.2014 r. godz. 15:00

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ (07.03.2014)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.03.2014)

   


Toruń, 09.12.2013

Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 - wzór umowy oraz załącznik do umowy

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Termin składania ofert: 16.12.2013 r. godz. 9:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2013)

    


Toruń, 06.12.2013

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 z pozostałymi dokumentami

Załącznik nr 10

Termin składania ofert: 13.12.2013 r. godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ oraz załączniki (11.12.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2013)

  


Toruń, 03.12.2013

Świadczenie usług: obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SOPZ - harmonogram

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Termin składania ofert: 10.12.2013, godz. 12:00

Odpowiedzi na pytania dotyczace SIWZ (10.12.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2013)

  


Toruń, 23.10.2013

Zakup i dostawa serwerów, trasera-routera i innych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1A i 1B

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowo - cenowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 31.10.2013r., godz. 14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.11.2013)

  


Toruń, 03.10.2013

Zakup i dostawa serwerów, trasera-routera i innych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1A i 1B

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowo - cenowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4

                 Termin składania ofert: 11.10.2013r., godz. 14:50

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (9.10.2013)

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ cz. 2 (10.10.2013)

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ cz. 3 (10.10.2013)

Unieważnienie postępowania (20.10.2013)

   


Toruń, 27.09.2013

Wykonanie, dostarczenie i montaż mebli biurowych, w tym mebli kuchennych oraz mebli warsztatowych i ekspozycyjnych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 cz. I

Załącznik nr 1 cz. II

Załącznik nr 1 cz. III

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Termin składania ofert: 04.10.2013 r. godz. 14:50

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (01.10.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.10.2013)

      


Toruń, 12.09.2013

Świadczenie usług: obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - harmonogram

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Termin składania ofert: 19.09.2013, godz. 10:00

Wybór najkorzystniejszej oferty (20.09.2013)

Zawiadomienie o zmianie terminu podpisania umowy (26.09.2013)

  


Toruń, 12.09.2013

Zakup i dostawa serwerów, trasera-routera i innych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1A i B

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 20.09.2013, godz. 14:40

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.09.2013)

UWAGA !!! Zmiana SIWZ wraz z Załącznikami (18.09.2013)

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu na składanie ofert (18.09.2013)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ (18.09.2013)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 2 (18.09.2013)

Unieważnienie postępowania (03.10.2013)

    


Toruń, 05.09.2013

Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod kiosk wielobranżowy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Termin składania ofert: 18.09.2013, godz. 14:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (9.10.2013)

  


Toruń, 02.09.2013

Świadczenie usług: obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - harmonogram

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Termin składania ofert: 10.09.2013, godz. 14:40

Unieważneinie postępowania (12.09.2013)

  


Toruń, 16.08.2013

Świadczenie usług: obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - harmonogram

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Termin składania ofert: 26.08.2013, godz. 14:40

UWAGA!!! Zmiana treści SIWZ! (21.08.2013)

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nowa)

Załącznik nr 1 (nowy)

Załącznik nr 1 - harmonogram (nowy)

Załącznik nr 8 (nowy)

Unieważnienie postępowania (27.08.2013)

     


Toruń, 30.07.2013

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie eventów, uroczystości otwarcia wraz z usługą gastronomiczną na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, w II połowie 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wzór wniosku o dopuszczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Termin składania ofert: 07.08.2013, godz. 14:00

Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ (05.08.2013)

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (27.08.2013)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.09.2013)

  


Toruń, 19.07.2013

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie eventów, kampanii promocyjnej, uroczystości otwarcia wraz z usługą gastronomiczną oraz dostawą materiałów promocyjnych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, w II połowie 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wzór wniosku o dopuszczenie

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3


Termin składania ofert: 29.07.2013, godz. 14:00

UWAGA!!!  Sprostowanie treści Załącznika nr 2 (25.07.2013)

Sprostowanie

Załącznik nr 2 - nowy

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (26.07.2013)

Unieważnienie postępowania w części nr 1 i nr 3 (30.07.2013)

Unieważnienie postępowania w części nr 2 (20.08.2013)

 


Toruń, 28.06.2013

Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz serwerów, trasera-routera i innych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1A i B

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - część I

Załącznik nr 3 - część II

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 05.07.2013, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.08.2013)

  


Toruń, 14.06.2013

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki nr 1-8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Termin składania ofert: 21.06.2013, godz. 10:00

Przedłużenie terminu składania ofert (20.06.2013)

Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami (24.06.2013)

UWAGA!!! Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - rzutami nr 10-18 (24.06.2013)

Przedłużenie terminu składania ofert (25.06.2013)

UWAGA!!! Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - rzutami nr 9-18 (27.06.2013)

Przedłużenie terminu składania ofert (28.06.2013)

UWAGA!!! Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - rzutami nr 9-18 (28.06.2013)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (26.07.2013)  

 


Toruń, 10.06.2013

Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki nr 1-9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Rzuty do załącznika nr 10

Rzuty do załącznika nr 11

Termin składania ofert: 17.06.2013, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.07.2013)

  


Toruń, 30.04.2013

Dostawa i montaż szatni samoobsługowych dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str 1-21 (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str 22-33 (docx)

Załącznik 8 - Rysunek

Termin składania ofert: 10.05.2013 , godz. 14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.06.2013)

  


Toruń, 19.04.2013

Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 1-41 (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia str. 42-58 (docx)

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Termin składania ofert: 26.04.2013 , godz. 14:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (24.04.2013)

Wybór najkorzystniejszej oferty (31.05.2013)

   


Toruń, 28.02.2013

Dostawa i montaż szatni samoobsługowych dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 6 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik 7 - Wykaz osób

Załącznik 8 - Rysunek

Termin składania ofert: 11.03.2013 , godz. 14:00

  


Toruń, 28.02.2013

Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 6 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik 7 - Wykaz osób

Rysunki: Załącznik 8 ; Załącznik 9Załącznik 10Załącznik 11Załącznik 12

Termin składania ofert: 12.03.2013 , godz. 14:00

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz załączniki i rzuty (07.03.2013)

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ 2 oraz załącznik do odp nr 1 (08.03.2013)

Informacja o zmianie terminu składania ofert (08.03.2013)

Unieważnienie postępowania (21.03.2013)

  


Toruń, 05.10.2012

Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „Rzeka” wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie o zamówieniu w bazie TED (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr 316215-2012)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

                        English version of detailed description

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik 6 - Wykaz osób

Załącznik 7 - Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom

Załącznik 8 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące uprawnień osób

Rysunki do załącznika 1 (w formacie skompresowanym)

Termin składania ofert: 12.11.2012 , godz. 14:40

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (24.10.2012)

Informacja o otwarciu ofert (13.11.2012)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu (10.12.2012)

  


Toruń, 19.09.2012

Zakup i dostawa czterech dygestoriów wraz z montażem

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1a i 1b - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 - Formularz cenowy

Załącznik 4 - Umowa kupna-sprzedaży

Załącznik 5 - Wykaz dostaw

Termin składania ofert: 27.09.2012, godz. 10:00

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu (04.10.2012)

   


Toruń, 17.08.2012

Zakup i dostawa czterech dygestoriów wraz z montażem

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 - Formularz cenowy

Załącznik 4 - Umowa kupna-sprzedaży

Załącznik 5 - Wykaz dostaw

Termin składania ofert: 28.08.2012, godz. 10:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (03.09.2012)

  


Toruń, 27.07.2012

Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „Rzeka” wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie o zamówieniu w bazie TED (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr 239035-2012)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

                        English version of detailed description

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik 6 - Wykaz osób

Załącznik 7 - Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom

Załącznik 8 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące uprawnień osób

Rysunki do załącznika 1 (w formacie skompresowanym)

Termin składania ofert: 03.09.2012, godz. 14:40

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (17.08.2012)

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej w miejscu, w którym będzie montowana wystawa (17.08.2012)

Informacja o otwarciu ofert (03.09.2012)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania str. 1 i str. 2 (18.09.2012)

 


Toruń, 27.07.2012

Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „O Obrotach” wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

Ogłoszenie o zamówieniu w bazie TED (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr 239000-2012)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

                        English version of detailed description

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik 6 - Wykaz osób

Załącznik 7 - Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom

Załącznik 8 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące uprawnień osób

Rysunki do załącznika 1: T_A_W_P_01, T_A_W_R_01, T_A_W_R_02, T_A_W_S_02, T_S_W_S_02, R-03, RYS_2_wod-kan_zmiany, Rys_E01_elektryka_zmiany

Termin składania ofert: 03.09.2012, godz. 14:30

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (17.08.2012)

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej w miejscu, w którym będzie montowana wystawa (17.08.2012)

Odpowiedź nr 2 na pytania dotyczące treści SIWZ (28.08.2012)

Informacja o otwarciu ofert (03.09.2012)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.10.2012)

  


Toruń, 22.05.2012

Zaprojektowanie i wykonanie Ekspozycji „Wahadło Foucault” składającej się z eksponatu wahadło Foucault wraz z odpowiednio zaaranżowaną przestrzenią pod i wokół niego oraz stanowiska multimedialnego tematycznie związanego z eksponatem

Ogłoszenie o zamówieniu; ogłoszenie w bazie TED (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

                        English version of detailed description

Attention: English version for information purposes only! The responsibility for any misinterpretation of the description of the contract subject-matter lies with the Contractor site.

Załącznik 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 5 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik 6 - Wykaz osób

Załącznik 7 - Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom

Załącznik 8 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące uprawnień osób

Rysunki do załącznika 1: T_A_W_P_01, T_A_W_R_01, T_A_W_R_09, T_A_W_D_09_A, T_A_W_D_09_B, T_A_W_D_09_C, R-01, R-02, R-03, R-18

Termin składania ofert: 02.07.2012, godz. 10:00

Informacja o otwarciu ofert (05.07.2012)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.07.2012)

  


Toruń, 10.11.2011

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mobilnych, interaktywnych stanowisk wystawy objazdowej pt. WODA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:

1. SIWZ

2. Szczegółowy opis (załącznik nr 1 do SIWZ)

3. Załączniki nr 2-6 do SIWZ (wersja .doc)

4. Wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)

Termin składania ofert: 21.11.2011 godz. 12:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.11.2012)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (05.01.2012)

  


Toruń, 26.10.2011

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mobilnych, interaktywnych stanowisk wystawy objazdowej pt. WODA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2-6   wersja pdf   wersja doc

Istotne postanowienia umowy

Termin składania ofert: 08.11.2011 godz. 15:30

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (08.11.2011)

  


Toruń, 03.10.2011

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem standardowym, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora multimedialnego wraz z ekranem na wyposażenie Centrum Nowoczesności

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Termin składania ofert: 12.10.2011 godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania (05.10.2011)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.11.2011)

Ogłoszenie o zawarciu umowy (25.10.2011)Opublikował: Marcin Belczyński
Publikacja dnia: 31.05.2023
Podpisał: Paweł Zieliński
Dokument z dnia: 27.01.2012
Dokument oglądany razy: 48 760