RSS
A A A
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Zapytania ofertowe oraz inne konkursy organizowane przez CNMW

Toruń, 17 kwietnia 2024 roku

Zapytanie ofertowe pn. „Ekspertyza stanu technicznego i projekt naprawy elewacji budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy ul. Łokietka 5 w Toruniu”

Zapytanie ofertowe - specyfikacja

Załączniki - skompresowane do 7zip


Termin składania ofert - do dnia 23 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00

Toruń, 20 czerwca 2023 roku

Zapytanie ofertowe na „Naprawa dachu i klatki schodowej w budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

Zapytanie ofertowe - specyfikacja

Załączniki - skompresowana do 7zip

Zmiana treści Zapytania Ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert - do dnia 23 czerwca 2023 r. do godziny 15:00

Toruń, 7 kwietnia 2022 roku

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu w okresie 1 maja 2022 roku - 30 kwietnia 2023 roku”

Zapytanie ofertowe - specyfikacja

Załączniki - skompresowana do 7zip

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nowy termin składania ofert: 19 kwietnia 2022 roku do godz. 14:00

Toruń, 23 grudnia 2021 roku

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu - 2022”

Zapytanie ofertowe - specyfikacja

Załączniki - skompresowana do .rar

Modyfikacja ZO

załączniki do modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Termin składania ofert: 29 grudnia 2021 r., o godz. 10:30.

Toruń, 19 listopada 2021 roku

Zapytanie ofertowe na „Remont eksponatu „Podłoga Memo” z wystawy „…to takie proste!”

Zapytanie ofertowe - specyfikacja

Załączniki - skompresowana do .rar

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Termin składania ofert: 24 listopada 2021 roku do godz. 15:00

Toruń, 29 marca 2021 roku

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu w okresie 1 maja 2021 roku - 30 kwietnia 2022 roku

Zapytanie ofertowe - specyfikacja

Załączniki - skompresowana do 7zip

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do pyt. 12 - skompresowany do 7.zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 2 kwietnia 2021 roku do godz. 12:00

Toruń, 18 grudnia 2020 roku

Obsługa techniczna w 2021 roku dla nieruchomości Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, mieszczącej się przy ul. Władysława Łokietka 5 w Toruniu

Dokumentacja - skompresowana do 7zip

Wybór najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 23.12 2020 roku do godz. 10:00

Toruń, 17 grudnia 2020 roku

Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toru-niu - 2021

Dokumentacja - skompresowana do 7zip

Zmiana w treści Zapytania Ofertowego - rezygnacja ze specjalisty p-poż.

Zapytanie ofertowe z wykreśłeniem

Wybór najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 22.12 2020 roku do godz. 11:30

Toruń, 17 grudnia 2020 roku

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu

Dokumentacja - skompresowana do 7zip

Wybór najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 22.12 2020 roku do godz. 11:00

Toruń, 26 marca 2020 roku

Konkurs na usługę prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zgodnie z dokumentacją przesłaną w załączeniu.

Dokumentacja - skompresowana do 7zip

Termin składania ofert: 3 kwietnia 2020 roku do godz. 14:00

Toruń, 23 grudnia 2019 roku

Konkurs pn. "Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod kiosk wielobranżowy w lokalu przeznaczonym na działalność centrum nauki - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy"

Dokumentacja - skompresowana do 7zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 30 grudnia 2019 roku do godz. 12:00

Toruń, 19 grudnia 2019 roku

Konkurs pn. "Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod kiosk wielobranżowy w lokalu przeznaczonym na działalność centrum nauki - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy"

Regulamin

Załączniki- skompresowana do 7zip

Termin składania ofert: 23 grudnia 2019 roku do godz. 10:00

Toruń, 11 grudnia 2019 roku

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

Zapytanie ofertowe - specyfikacja

Załączniki - skompresowana do 7zip

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 19 grudnia 2019 roku do godz. 14:00

Toruń, 9 grudnia 2019 roku

Konkurs pn. „Automat vendingowy w budynku CIE”

Dokumentacja konkursowa - skompresowana do 7zip

Pyt i odp

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania ofert: 17 grudnia 2019 roku do godz. 9:00

Toruń 14 listopada 2019 roku

„Zakup wyposażenia – Mała architektura (2)” w ramach projektu: „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

Zapytanie ofertowe

Załączniki - skompresowane do pliku .7z

Ogłoszenie

Zmiana w ZO

Ogłoszenie zmiana - Baza konkurencyjności 

NOWY Termin składania ofert: 25 listopada 2019 roku, godz.9:00

Toruń, 31 października 2019 roku

„Przebudowa eksponatu Wyrzutnia”

Zapytanie ofertowe

Załączniki - skompresowane do pliku .7z

Termin składania ofert: 7 listopada 2019 roku, godz.10:30

Toruń 10 października 2019 roku

Ściany mobilne, podest, zabudowa kołowrotków i bramek w ramach projektu: „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

Zapytanie ofertowe

Załączniki - skompresowane do pliku .7z

Ogłoszenie

Termin składania ofert: 18 października 2019 roku, godz.10:30

Toruń 10 października 2019 roku

„Zakup wyposażenia – Mała architektura” w ramach projektu: „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

Zapytanie ofertowe

Załączniki - skompresowane do pliku .7z

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie zmiana terminu

Zmiana terminu

NOWY Termin składania ofert: 21 października 2019 roku, godz.16:00

Toruń 27 września 2019 roku

Czwarte zapytanie ofertowe na „Dokumentacja na modernizację klimatyzacji i wentylacji dla budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”

Zapytanie ofertowe - NOWY TERMIN

Załączniki

Termin składania ofert: 2 października 2019 roku, godz.13:30

Toruń 20 września 2019 roku

Trzecie zapytanie ofertowe na „Dokumentacja na modernizację klimatyzacji i wentylacji dla budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”

Zapytanie ofertowe 

Załączniki

Termin składania ofert: 25 września 2019 roku, godz.10:30

Toruń 16 września 2019 roku

Konkurs na „Automaty vendingowe w budynku przeznaczonym na działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”.

Regulamin

Załączniki (skompresowane do pliku 7.zip)

Pytania i odpowiedzi

Termin składania ofert: 23 września 2019 roku, godz.9:00

Toruń 22 sierpnia 2019 roku

Drugie zapytanie ofertowe na „Dokumentacja na modernizację klimatyzacji i wentylacji dla budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”

Zapytanie ofertowe - dłuższy termin realizacji

Załączniki

wzór umowy - 107 dni termin realizacji

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2019 roku, godz.10:30

Toruń 29 lipca 2019 roku

Zapytanie ofertowe na „Dokumentacja na modernizację klimatyzacji i wentylacji dla budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Załącznik do SOPZ - dokumentacja powykonawcza

Wykreślenie w Zapytaniu ofertowym

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2019 roku, godz.10:30

Toruń, 01.03. 2019 r.

Zapytanie ofertowe na "Usługę prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu"

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Wzór umowy

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. , godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Toruń, 20.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe pn.  "Wykonanie modelu makiety miasta na potrzeby stoiska Zamawiającego podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 27-28.04.2019 r."

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie

Zał. nr 4 - Wzór umowy

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. , godz. 12:00

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Toruń, 18.12.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące Świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu"


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

                                                                         Termin składania ofert: 28.12.2018, godz. 12:00

Wyjaśnienia do treści Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Toruń, 6.11.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia materiałów poligraficznych na potrzeby realizacji projektu „Nauka - to takie proste!”


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 12.11.2018, godz. 12:00

UWAGA !!

Informacja dot. zmiany terminu składania ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.11.2018)

    


Toruń, 18.07.2018

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie 16h lekcyjnych zajęć dla grupy 20-30 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 31.07.2018, godz. 16:00

         


Toruń, 05.06.2018

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie 16h lekcyjnych zajęć dla grupy 20-30 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 8.06.2018, godz. 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (12.06.2018)

     


Toruń, 30.05.2018

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 16h lekcyjnych zajęć dla grupy 20-30 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 5.06.2018, godz. 12:00

    


Toruń, 03.04.2018

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 10.04.2018, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.04.2018)

            


Toruń, 16.01.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług poligraficznych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 22.01.2018, godz. 12:00

Odpowiedzi na pyt. dot. zapytania ofertowego (19.01.2018)   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.02.2018)

       


Toruń, 18.12.2017

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod kiosk wielobranżowy w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 22.12.2017, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty (28.12.2018)       

      


Toruń, 04.12.2017

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 12.12.2017, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.12.2017)

      


Toruń, 21.11.2017

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 28.11.2017, godz. 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (4.12.2017)

    


Toruń, 14.09.2017

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w konkursie na ustawienie automatów vendingowych w lokalu przeznaczonym na działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 22.09.2017, godz. 09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.09.2017)

           


Toruń, 31.03.2017

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na „Obsługę księgową projektu pn. Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

    

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 18.04.2017, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.05.2017)                

      


Toruń, 22.03.2017

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

  

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 28.03.2017, godz. 09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.03.2017)

          


Toruń, 28.11.2016

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 5.12.2016, godz. 12:00 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2016)     

      


Toruń, 18.11.2016

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu 


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 25.11.2016, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (7.12.2016)

             


Toruń, 25.10.2016

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia managerskiego dla dyrektora Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 2.11.2016, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.11.2016)

          


Toruń, 09.09.2016

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami oraz analizą popytu dla przedsięwzięcia Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 12.09.2016, godz. 12:00

            


Toruń, 08.03.2016

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 15.03.2016, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.03.2016)

        


Toruń, 18.12.2015

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod kiosk wielobranżowy w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 28.12.2015, godz. 09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.12.2015)

     


Toruń, 16.12.2015

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 23.12.2015, godz. 09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.12.2015)

     


Toruń, 07.08.2015

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie oraz wyświetlenie pokazów laserowych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 21.08.2015, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.09.2015)

     


Toruń, 13.07.2015

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w konkursie na ustawienie automatów vendingowych w lokalu przeznaczonym na działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 20.07.2015, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.08.2015)

                


Toruń, 29.01.2015

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 06.02.2015, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.02.2015)
         


Toruń, 17.09.2014

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na pokazy fizyczne projektu „Wszechstronność godna Kopernika”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 18.09.2014, godz. 09:30
      


Toruń, 15.09.2014

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza do składania ofert, na poprowadzenie w charakterze konferansjera, konferencji w dniu 24 września 2014 r. dla uczestników projektu „Wszechstronność godna Kopernika”.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 18.09.2014, godz. 10:00

     


Toruń, 10.09.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia pokazu kuchni molekularnej wraz z degustacją podczas konferencji na rzecz projektu „Wszechstronność godna Kopernika”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 12.09.2014, godz. 15:00

     


Toruń, 04.09.2014

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza nabór na 7 stanowisk Animatorów do przeprowadzenia pokazów doświadczeń dla uczestników projektu „Wszechstronność godna Kopernika”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 10.09.2014, godz. 10:00

UWAGA !!!    

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert


Aktualny termin składania ofert: 19.09.2014, godz. 10:00

            


Toruń, 24.06.2014

Konkurs na ustawienie automatów vendingowych w lokalu przeznaczonym na działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 30.06.2014, godz. 13:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.08.2014)

     


Toruń, 06.06.2014

Konkurs na ustawienie automatów vendingowych w lokalu przeznaczonym na działalność Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 13.06.2014, godz. 13:00

UWAGA !!!

Wyjaśnienia dotyczące postępowania (11.06.2014)  

Informacja o unieważnieniu postępowania (24.06.2014)

    


Toruń, 14.04.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia nieregularnych usług transportowych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 17.04.2014, godz. 09:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (30.04.2014)

    


Toruń, 02.04.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia nieregularnych usług transportowych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 08.04.2014, godz. 15:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (14.04.2014)

   


Toruń, 03.03.2014

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy poszukuje wykonawcy usług realizacji zajęć dla grupy w ramach projektu Wszechstronność godna Kopernika

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 14.03.2013, godz. 15:00

    


Toruń, 07.02.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług poligraficznych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 14.02.2014, godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.02.2014)

   


Toruń, 13.12.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 20.12.2013, godz. 14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.12.2013)

    


Toruń, 05.12.2013

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy poszukuje wykonawcy usług realizacji zajęć dla grupy w ramach projektu Wszechstronność godna Kopernika

Szczegóły dotyczące ogłoszenia

Termin składania ofert: 10.12.2013, godz. 15:00

  


Toruń, 07.11.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy narzędzi warsztatowych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szczegóły dotyczące postępowania wraz załącznikami

Termin składania ofert: 13.11.2013, godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  


Toruń, 30.10.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania deratyzacji i dezynsekcji w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szczegóły dotyczące postępowania wraz załącznikami

Termin składania ofert: 05.11.2013, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.11.2013)

  


Toruń, 17.09.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania projektów oznaczeń wybranych elementów budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ich wizualizacji oraz ich wykonania wraz z montażem

Szczegóły dotyczące postępowania wraz załącznikami

Termin składania ofert: 25.09.2013, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.10.2013)

  


Toruń, 17.07.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonywania przeglądów stanu technicznego nieruchomości na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szczegóły dotyczące postępowania wraz z załącznikami

Termin składania ofert: 18.07.2013, godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  


Toruń, 24.04.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi drukowania na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szczegóły dotyczące postępowania wraz z załącznikami

Termin składania ofert: 29.04.2013, godz. 16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  


Toruń, 16.04.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu bramek antykradzieżowych (wraz ze strojeniem i uruchomieniem systemu) dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, w nowej siedzibie przy ul. Łokietka 5 i Dworcowej 8 -10

Szczegóły dotyczące postępowania wraz z załącznikami

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 23.04.2013, godz. 16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  


Toruń, 01.03.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące usług transportowych – nieregularny przewóz eksponatów wystawowych/science show wraz z załadunkiem i rozładunkiem na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szczegóły dotyczące postępowania wraz z załącznikami

Termin składania ofert: 08.03.2013, godz. 16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.03.2013)

  


Toruń, 01.03.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące nieregularnych usług transportowych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu – przeprowadzka Centrum z siedziby przy Placu Teatralnym 7 w Toruniu, do nowej siedziby przy ul. Łokietka 5 i Dworcowej 8 - 10

Szczegóły dotyczące postępowania wraz z załącznikami

Termin składania ofert: 08.03.2013, godz. 16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.03.2013)

  


Toruń, 06.02.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące usług transportowych osób - pracowników na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj

Termin składania ofert: 13.02.2013, godz. 16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.02.2013)

  


Toruń, 06.02.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące usług transportowych – przewóz eksponatów wystawowych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj

Termin składania ofert: 13.02.2013, godz. 16:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.02.2013)

  


Toruń, 06.02.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące usług transportowych na rzecz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu – przeprowadzka Centrum z siedziby przy Placu Teatralnym 7 w Toruniu do nowej siedziby przy ul. Łokietka 5 i Dworcowej 8 - 10

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj

Informacja o przedmiocie przeprowadzki

Termin składania ofert: 13.02.2013, godz. 16:00

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.02.2013)

  


Toruń, 02.01.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 07.01.2013, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.01.2013)

  


Toruń, 11.06.2012

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia mebli na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 15.06.2012, godz. 16:00

  


Toruń, 09.05.2012

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zdjęcia eksponatów (w formacie skompresowanym)

Termin składania ofert: 18.05.2012, godz. 16:00

  


Toruń, 25.04.2012

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie nieregularnego transportu pracowników CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY wraz ze sprzętem (eksponatami w 16 skrzyniach łącznie 1500 kg ładunku) na warsztaty do szkół i imprezy popularno-naukowe w woj. kujawsko – pomorskim i Warszawie, pomocy w rozładunku, załadunku sprzętu i rozstawieniu oraz złożeniu wystawy

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj

Termin składania ofert: 27.04.2012, godz. 16:00

  


Toruń, 05.04.2012

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie nieregularnego transportu pracowników CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY wraz ze sprzętem (eksponatami w 16 skrzyniach łącznie 1500 kg ładunku) na warsztaty do szkół i imprezy popularno-naukowe w woj. kujawsko – pomorskim i Warszawie, pomocy w rozładunku, załadunku sprzętu oraz rozstawieniu i złożeniu wystawy

Wszelkie szczegóły dostępne są tutaj

Termin składania ofert: 12.04.2012, godz. 16:00  

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 5 kwietnia 2012 r., dotyczące wyboru oferty na nieregularny transport pracowników CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY wraz ze sprzętem (eksponatami w 16 skrzyniach łącznie 1500 kg ładunku) na warsztaty do szkół i imprezy popularno-naukowe w woj. kujawsko – pomorskim i Warszawie, pomocy w rozładunku, załadunku sprzętu i rozstawieniu oraz złożeniu wystawy.

Zapytanie unieważnia się z uwagi na błąd pisarski w treści zapytania.

Zamawiający informuje ponadto, że 25.04.2011 r. ogłasza nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

  Opublikował: Marcin Belczyński
Publikacja dnia: 17.04.2024
Podpisał: Paweł Zieliński
Dokument z dnia: 27.01.2012
Dokument oglądany razy: 108 432