RSS
A A A
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Rada Programowa

Przedstawiciele nauki, edukacji, biznesu, organizacji pozarządowych oraz kultury weszli w skład nowej Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Kadencja Rady potrwa do 2021 roku. Nominacje w centrum nauki wręczył Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Zgodnie ze statutem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Radę Programową powołuje Prezydent Miasta Torunia. W jej skład wchodzi od 9 do 13 osób. Kadencja Rady trwa 3 lata. Wszyscy członkowie pełnią swoją funkcję społecznie. Głównym zadaniem Rady Programowej jest pełnienie funkcji doradczej i opiniodawczej w sprawach związanych z działalnością statutową CNMW, opiniowanie programu działalności Centrum oraz sprawozdań z jego wykonania, a także promowanie idei CNMW w kraju, za granicą oraz poszukiwanie różnorodnych form wsparcia, zwłaszcza finansowego i programowego.
 
W kadencji 2018-2021 Radę Programową Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy tworzą:

 1. prof. dr hab. Krystyna Szafraniec,
 2. prof. dr hab. Maria Antonina Lewicka, 
 3. prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
 4. prof. dr hab. Włodzisław Duch,
 5. prof. dr hab. Leon Andrzejewski,
 6. prof. dr hab. Andrzej Kus,
 7. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, 
 8. dr n. med. Marek Jurgowiak,
 9. Elżbieta Dzikowska,
 10. Jarosław Józefowicz,
 11. Izabela Ziętara,
 12. Łukasz Bartosik, 
 13. dr Maja Lewandowska-Robak. 


Opublikował: Agnieszka Wiśniewska-Celmer
Publikacja dnia: 05.04.2019
Podpisał: Paweł Zieliński
Dokument z dnia: 27.01.2012
Dokument oglądany razy: 5 836