RSS
A A A
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy znajduje się we wschodniej części Torunia, w dzielnicy (Mokre), w bliskim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. Siedzibą tego centrum jest zabytkowy budynek dawnego Młyna Richtera – jednego z najcenniejszych toruńskich zabytków architektury przemysłowej.

Otwarcie Centrum nastąpiło 9 listopada 2013 roku. Siedziba instytucji znajduje się w dzielnicy Mokre przy ul. Władysława Łokietka 5 w dawnych Młynach Richtera. Budynki zbudowane na przełomie XIX i XX, teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5 tys. m², na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sal ekspozycyjne dla dzieci. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest instytucją powołaną przez władze miasta Torunia i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod nr 9/10. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest członkiem ECSITE (European Network of Science Centres and Museums). Dyrektorem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest dr Monika Wiśniewska.

Wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Sercem toruńskiego eksponatu jest 35-kilogramowa, chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, biegnącej od dachu po parter placówki przez wszystkie kondygnacje. Dzięki temu wahadło jest widoczne z każdego piętra.

      
W Centrum można oglądać cztery stałe wystawy:

 • „O Obrotach”: poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”.
 • „Rzeka”: nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od źródeł po ujście. Zwiedzający mają do dyspozycji również wystawy czasowe, warsztaty i pokazy naukowe.
 • "IDEE": najbardziej interdyscyplinarna wystawa Centrum Nowoczesności Młyn Wiedz, łączy nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz elementy sztuki.
 • "...To takie proste!": wystawa obejmuje 26 eksponatów wchodzących w skład czterech różnych stref: „Główka pracuje”, „Mechaniczny plac zabaw”, „TechnoŚwiat” oraz „Pomyśl, zrozum, zrób”. Jednym z najważniejszych czynników na tej wystawie jest kreatywność i innowacyjność zwiedzającego, który dzięki odpowiednio dobranym strefom tematycznym oraz eksponatom, sprawiają, że może odkryć w sobie żyłkę naukowca, konstruktora i wynalazcy.

       
Kalendarium powstania Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy:

 • lipiec 2006 – Rada Miasta Torunia podejmuję uchwałę o realizacji na terenie Młynów Toruńskich przedsięwzięcia pn. „Centrum Nowoczesności”
 • maj 2010 – podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Nowoczesności” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013[2]
 • listopad 2010 – Rada Miasta Torunia podejmuje decyzję o utworzeniu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności
 • luty 2012 – w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dopełnienie nazwy instytucji, Rada Miasta uchwala, że od tej pory nazywamy się Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 • maj 2012 – Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski powołuje Radę Programową Centrum pełniąca rolę doradczą i opiniotwórczą. W skład pierwszej Rady weszli: Anna Broniewicz, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Elżbieta Dzikowska, dr hab. Jan Iwaniszewski, dr n. med. Marek Jurgowiak, prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, dr hab. Zbigniew Podgórski, dr hab. Janusz Leon Wiśniewski, Izabela Ziętara.
 • 9 listopada 2013 – otwarcie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w siedzibie dawnych Młynów Richtera.
 • 8 lipca 2015 – Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski powołuje Radę Programową Centrum. W skład drugiej Rady weszli: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Włodzisław Duch, prof. dr hab. Leon Andrzejewski, prof. dr hab. Andrzej Kus, dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK, dr hab. Janusz Leon Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącej, dr hab. Jan Iwaniszewski, dr n. med. Marek Jurgowiak – Sekretarz, Elżbieta Dzikowska, Jarosław Józefowicz, Izabela Ziętara – Przewodnicząca, Łukasz Bartosik oraz dr Maja Lewandowska-Robak.

     
Cele Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy:

 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego,
 • ukazywanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka,
 • pełnienie roli ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi, technicznymi oraz różnorodnymi formami aktywności kulturalnej i artystycznej,
 • upowszechnianie nowoczesnych metody kształcenia,
 • prezentowanie historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury
 • współtworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy.

         

Informacje o działalności Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy są dostępne na stronie: http://mlynwiedzy.org.pl.Opublikował: Kinga Górska
Publikacja dnia: 09.10.2018
Podpisał: Paweł Zieliński
Dokument z dnia: 27.01.2012
Dokument oglądany razy: 10 959